Covid-19 相关信息 - 了解详情
Sushi Bar Nobu Dubai Japanese restaurant
Nobu Logonobu logo

Nobu 餐厅时尚典雅,重新定义迪拜日式餐厅,缔造极致非凡体验。

预订
Restaurant Interior at Nobu Dubai Japanese restaurant
Nobu Logonobu logo

Nobu

Nobu 餐厅时尚典雅,重新定义迪拜日式餐厅,缔造极致非凡体验。

预订