Entrance to Nobu Dubai Japanese restaurant
Nobu DubaiNobu Dubai

高能迸发,攀登日式烹饪体验巅峰
预订