Nobu
Nobu DubaiNobu Dubai

Nobu 餐厅时尚典雅,重新定义迪拜日式餐厅,缔造极致非凡体验。

Sushi Bar Nobu Dubai Japanese restaurant
Nobu DubaiNobu Dubai

Nobu

Nobu 餐厅时尚典雅,重新定义迪拜日式餐厅,缔造极致非凡体验。

预订
Restaurant Interior at Nobu Dubai Japanese restaurant
Nobu DubaiNobu Dubai

Nobu

Nobu 餐厅时尚典雅,重新定义迪拜日式餐厅,缔造极致非凡体验。

预订